Phòng 4 người View Núi

1.600.000 VNĐ/ Đêm

ĐẶT PHÒNG

Hà Thị Thục Uyên Giám đốc kinh doanh
02543.678.679 - 0909.935.015

Tư vấn và hỗ trợ đặt phòng

0903.606.480